info@indubedrijfskleding.nl (voorheen indusafety)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Fair Wear Image

De Fair Wear Foundation, FWF, zet zich als stichting in voor goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. FWF is opgericht door verschillende belanghebbende of stakeholders uit de kledingbranche. Vanwege deze verschillende stakeholders wordt FWF ook wel een Multi-Stakeholder initiatief (MSI) genoemd. Door deze MSI aanpak onderscheidt FWF zich. FWF is niet alleen een samenwerking tussen allerlei partijen uit de kledingbranche, maar biedt door haar MSI status ook een extra geloofwaardigheid aan bedrijven die zich aansluiten bij FWF. HYDROWEAR is al jarenlang lid van de FAIR WEAR FOUNDATION en wij onderstrepen de doelstelling volledig. Gezamelijk kunnen en moeten wij de omstandigheden in de kledingindustrie verbeteren.

Voor de Hydrowear voorraadcollecties geldt dat de complete collectie met ÖKO-TEX gecertificeerde grondstoffen wordt geproduceerd. Dat wil zeggen dat de complete Hydrowear collectie zonder schadelijke klerustoffen wordt gerpoduceerd conform het "Warenwet-besluit AZO-kleurstoffen". Op deze manier draagt HYDROWEAR bij aan een beter milieu.

 

SA 8000

SA 8000-certificering - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

SA 8000 is een internationale certificeringsnorm die organisaties stimuleert om sociaal aanvaardbare praktijken op de werkplek te ontwikkelen, te onderhouden en in praktijk te brengen.

Deze norm werd opgesteld in 1989 door de Social Accountability International (SAI), een instantie van de Council on Economic Priorities, en wordt beschouwd als de wereldwijd meest gangbare norm voor werkplekken. Hij kan worden toegepast op elk bedrijf, ongeacht de omvang en waar ook ter wereld.

SA 8000-certificering heeft betrekking op kwesties als dwangarbeid en kinderarbeid, gezondheid en veiligheid op het werk, vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen, discriminatie, disciplinaire praktijken, werktijden, beloning en managementsystemen.

SA 8000 stelt niet alleen normen voor werkplekken, maar onderschrijft ook internationale overeenkomsten, zoals de conventies van de International Labor Organization, de Universele Verklaring van de Mensenrechten en het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De productielocaties van Hydrowear dragen allen dit certificaat.

 

DPD Total Zero

DPD vervoert alle Hydrowear pakketten CO2 neutraal.

Principe:

Hoewel DPD in Europa voornamelijk het wegennet gebruikt (in tegenstelling tot de meeste transporteurs die pakketten per vliegtuig vervoeren), kan DPD niet om CO2uitstoot heen. Meer dan 90% van deze emissies wordt gegenereerd door het transport van pakketten en de rest wordt gegenereerd door gebouwen en verpakking.

DPD en moedermaatschappij La Poste nemen ook nu al beperkende maatregelen op CO2-gebied en streven voortdurend naar verdere vermindering van de CO2-uitstoot. Dit gebeurt aan de hand van een reeks besparingsmaatregelen. Dit zijn plannen voor het verkleinen van de ecologische voetafdruk die vallen binnen de overkoepelende langetermijnstrategie voor de groep als geheel. Ze hebben betrekking op allerlei nationale en internationale projecten en activiteiten.

De resterende CO2-emissies uit de grootste markten compenseert DPD vanaf juli 2012 via een investering door het moederbedrijf GeoPost. In totaal compenseert DPD dan jaarlijks ongeveer 500.000 ton aan CO2-emissies, afkomstig van transport, gebouwen, verpakkingen die door DPD verkocht zijn en papierverbruik. Deze hoeveelheid zal echter continu afnemen dankzij onze besparingsmaatregelen.

Zie ook www.dpd.nl/totalzero