info@indubedrijfskleding.nl (voorheen indusafety)

Privacybeleid

Het beleid
Samen met onze Algemene gebruiksvoorwaarden geeft aan hoe wij uw gegevens verzamelen en verwerken op al onze websites www.oilworkwear.com en www.INDUbedrijfskleding.nl.
Als we wijzigingen aanbrengen, plaatsen we hier de nieuwste versie. Wanneer we belangrijke wijzigingen aanbrengen, laten we u dit weten wanneer u de volgende keer toegang krijgt tot onze diensten, of via een ander communicatiemiddel.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw gegevens alleen wanneer u ons uw toestemming hebt gegeven, wanneer dit nodig is om de door u gevraagde diensten te leveren.

Welke gegevens verzamelen wij?
Kleine beetjes informatie worden verzameld, opgeslagen en verwerkt van iedereen die onze diensten gebruikt. We verzamelen echter niet meer informatie dan we nodig hebben.

Hoelang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens alleen zolang we deze nodig hebben of hiertoe verplicht zijn om juridische redenen. We zullen ze vervolgens verwijderen of anonimiseren, zodat u hiermee niet kunt worden geïdentificeerd. 

Wanneer wordt uw informatie gedeeld met derden?
We delen uw gegevens alleen wanneer u ons daarom vraagt/ Wanneer dit nodig is om zaken met u te doen en u de diensten aan te bieden, of wanneer dit nodig is om juridische redenen. 

Hoe houden wij uw persoongegevens veilig?
Het beschermen van uw privacy is ingebed.

Waar slaan wij uw gegevens op?
Uw gegevens worden veilig opgeslagen in datacenters van Oilworkwear en INDUbedrijfskleding.

Hoe worden uw gegevens gebruikt voor advertenties?
U zult verschillende advertenties zien wanneer u onze diensten gebruikt en mogelijk krijgt u ook advertenties over Oilworkwear en INDUbedrijfskleding zien wanneer u zich op andere platforms bevindt. 

Gebruiken we cookies of vergelijkebare technologien?
Nee

Wat zijn uw keuzes en rechten?
Als u een Oilworkwear of INDUbedrijfskleding account hebt, kunt u op elk gewenst de belangrijkste persoonsgegevens die aan uw profiel zijn gekoppeld, inzien, bewerken, downloaden of verwijderen door naar uw Profiel te gaan. 
U hebt ook rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u hebben.

U beschikt ook over de volgende rechten: u kunt ons een kopie vragen van uw persoonsgegevens; u kunt uw persoonsgegevens rectificeren, verwijderen of de verwerking ervan beperken; en u kunt de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, machineleesbaar formaat verkrijgen. Bovendien kunt u in bepaalde omstandigheden (met name wanneer we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke eis) bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer we om uw toestemming hebben gevraagd, kunt u de toestemming op elk gewenst moment intrekken. Als u verzoekt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Oilworkwear of INDUbedrijfskleding in te trekken, heeft dit geen gevolgen voor de verwerkingen die op dat moment al zijn uitgevoerd.

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, of als u ons vraagt om gegevens te verwijderen die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren of die wij bewaren vanwege dwingende gerechtvaardigde belangen. Als u nog steeds onopgeloste zorgen hebt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen.

 

Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Oilworkwear en INDUbedrijfskleding staan geregistreerd onder de naam Peter Holding B.V. onder nummer 04066242
Gevestigd aan de Nautilusstraat 3K, 7821AG Emmen, the Netherlands
Bel ons gerust voor vragen: 0591-645481